REGULAMENT TOMBOLA DESTINE HOLIDAYS TARGUL DE TURISM TOURISTICA VIVO MALL PERIOADA 25-27 NOIEMBRIE 

1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL

(1) Organizatorul tombolei (denumit în continuare „Concursul”) este compania firmă, persoană juridică română, reprezentată prin doamna Raluca Schiopu cu sediul social, Str.Torcatori nr 2b in Ploiesti , cod poștal 100275, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr J29/1007/2018 , Cod Unic de Înregistrare nr. RO39345501, cont bancar RO20BTRLRONCRT0447967801, deschis la Banca Transilvania,:

(2) Campania se desfășoară în conformitate cu prezentul Regulament (denumit în continuare “Regulamentul”), document obligatoriu pentru toţi participanții.

(3) Participanţii la Concurs se obligă să respecte termenii si condiţiile prezentului Regulament. Organizatorul îşi rezervă dreptul să descalifice din Concurs, fără vreo notificare prealabilă, orice participant care nu respectă regulile prezentului Regulament, sau care încearcă în orice fel să fraudeze sistemul de participare.

(4) Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul în mod unilateral și respectând dispozițiile legale în materie, prin întocmirea unui act adițional la prezentul Regulament, urmând ca astfel de modificări să fie făcute publice cu cel puțin o oră înaintea intrării în vigoare. 

(5) Participarea la Concurs presupune cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament.

2. DURATA DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

(1) Campania se desfășoară în perioada 25.11.2022 – 27.11.2022 in standul Destine Holidays din incinta Vivo Mall, in mediul online si la colaboratorii Destine Holidays – promoteri, brokeri, agentii partenere, si se aplica contractelor ferm incheiate cu plata avansului la rezervare.

Conform mecanismului concursului, doritorii sunt invitați să vină fizic, în condiții de maximă siguranță puse la dispoziție de Organizator, în standul Destine Holidays din Vivo Mall, sa rezerve online, sau prin colaboratori pachete charter, compuse din zbor charter min 7 nopti+cazare+masa.

  • toti turistii care au achizitionat un pachet turistic in perioada, mai sus mentionata, vor fi inscrisi automat la tombola.

Descriere premii:

  • Premiul 1. Antalya- Sejur All Inclusive 7 nopți, 2 persoane, charter avion + cazare
  • Premiul 2. Grecia – Sejur 7 nopti, 2 persoane, charter avion + cazare
  • Premiul 3. Romania Arizona Ranch, 1 noapte de cazare pentru tine și prietenii tăi!

Perioada calatoriei este anuntata ulterior de catre agentia Destine Holidays. Perioada nu se alege de catre castigator.

(2) Premiile vor fi acordate prin tragere la sorți fizica in standul Destine Holidays din Vivo Mall ! și sunt prevăzute în Anexă la prezentul Regulament.

(3) Tombola se extrage fizic în standul Destine Holidays din Vivo Mall însă campania va fi anunțată pe toate canalele de comunicare ale Destine Holidays, implicit câștigătorul va fi anunțat online pe pagina de Facebook Destine Holidays: https://fb.com/destineholidays .

(4) Participanții care se vor dori să se înscrie la Concurs după data limită prevăzută în regulament (27.11.2022, ora 22:00) nu vor mai fi luați în considerare în procesul de validare și tragere la soriți pentru acordarea premiilor oferite de Organizator.

(5) Câștigătorul va fi anunțat în data de 27.11.2022 dupa ora 22:00.

(6) Câștigătorii înscrisi vor fi anunțați printr-o postare dedicată pe pagina de Facebook Destine Holidays.

(7) Câștigătorul va fi contactat telefonic in data de 28 noiembrie de catre conducerea SC DESTINE HOLIDAYS SRL.

6.  PREMIILE OFERITE ÎN CADRUL CONCURSULUI

6.1. Pe durata Concursului, se vor acorda următoarele premii:

PREMII :

 I.Sejur de două persoane în valoare de 1400 euro, in Turcia, Antalya, (avion + cazare 7 nopti + All Inclusiv), perioada este stabilită de către organizator în limita locurilor disponibile.

Servicii incluse:

Bilete avion tur-retur, cazare 7 nopti , regim de masa All inclusiv, transfer aeroport-hotel-aeroport, taxe aeroport, asistenta turistica in limba romana.

II.Sejur de doua persoane in valoare de 1000 euro, in Grecia, (avion+cazare 7 nopti), perioada este stabilită de către organizator în limita locurilor disponibile.

Servicii incluse:

Bilete avion tur-retur, cazare 7 nopti, transfer aeroport-hotel-aeroport, taxe aeroport, asistenta turistica in limba romana.

III. 1 noapte de cazare la ARIZONA RANCH, 5 camere duble, 10 pers, perioada este stabilită de către organizator în limita locurilor disponibile.

6.2. În cadrul Concursului, nu este posibilă înlocuirea premiului în alte obiecte, după cum nu este permisă, în nicio situație, cedarea premiului câștigat către unul sau mai mulți terți. 

6.3. Premiul va fi oferit câștigătorului după confirmarea lui drept câștigător final (prin contactare folosind datele furnizate în tombola, și după verificarea tuturor datelor personale necesare pentru procesul de acordare a premiului.

7. TAXE ŞI IMPOZITE

(1). Premiile acordate sunt subiecte de impozit pe venituri din premii, iar impozitul pe venit datorat de câștigători va fi reținut, declarat și virat către autoritățile fiscale de către Organizator, conform legislației aplicabile în vigoare.

(2). Organizatorul nu este răspunzător pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligații fiscale cu excepția impozitului cu reținere la sursă, aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promoționale, impozit pe care Organizatorul este obligat să îl rețină și să îl transfere la bugetul de stat, conform legislației în materie. Orice alte taxe și impozite ce provin din predarea premiului către câștigător vor fi suportate de către participant. Organizatorul își rezervă dreptul de a solicita orice alte documente cerute de Autoritățile Fiscale, exclusiv în scopul îndeplinirii obligațiilor de plată aferente impozitului pe premii.

8. DREPTUL LA IMAGINE

Acordarea premiului corespunzător Concursului poate fi un eveniment public. Participarea la Concurs constituie acordul participanților referitor la faptul că numele și orice alte informații referitoare la Concurs pot fi făcute publice de către Organizator, cu respectarea legislației în vigoare, fără nici un fel de plată aferentă, acordul valorând cesiunea drepturilor patrimoniale corespunzătoare ale participanților către Organizator pe teritoriul României pentru întreaga perioadă de protecție a acestora.

Castigatorul se obliga sa faca min 1 postare pe canalele social media personale din destinatie, si sa acorde tag agentiei de turism si hotelului.

9. PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

(1) Prin participarea la Concurs, participanții confirmă cunoașterea prevederilor Regulamentului și își exprima acordul in privința acestora. Prin comunicarea datelor personale în modalitățile indicate în mod expres prin Regulament, participanții la Concurs își exprima acordul expres si neechivoc ca datele lor personale sa intre in baza de date a Organizatorului, in vederea efectuării deliberării, validării si atribuirii premiului, precum si pentru îndeplinirea obligațiilor fiscale ale Organizatorului. Participarea la Concurs constituie acordul potențialului câștigător referitor la faptul ca numele acestuia va fi făcut public de Organizator potrivit legislației în vigoare.

(2) Prelucrarea oricăror date personale va fi făcută cu respectarea Legii nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date, lege care oferă persoanelor vizate dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de intervenție asupra datelor (art. 14) si dreptul de opoziție (art.15). Participanții au dreptul de a se opune prelucrării datelor personale si de a solicita ștergerea datelor. De asemenea, este recunoscut dreptul participanților de a se adresa justiției. Pentru exercitarea acestor drepturi, persoanele vizate se pot adresa Organizatorului printr-o cerere scrisa, datata si semnata, expediata la adresa menționată la pct 1.1. de mai sus.

(3) Participanții pot alege să își exprime acordul cu privire la prelucrarea datelor lor cu caracter personal și cu privire la includerea acestor date în baza de date a Organizatorului cu scopul de a primi pe viitor informații despre produsele comercializate de Organizator și despre acțiuni viitoare desfășurate de acesta.

10. ÎNCETAREA ÎNAINTE DE TERMEN A CONCURS

(1) Concursul poate înceta înainte de termen numai în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continua Concursul.

(2) Situațiilor avute în vedere la alin. (1) le sunt asimilate și sentința și/sau actul de putere publică al instanței competente sau altei autorități publice competente.

(3) În situațiile avute în vedere la alin. (1) și (2), Organizatorul nu mai este ținut la nicio obligație către Participanții la Concurs, după cum nu este ținut la întoarcerea unei sume sau plata unei sume cu titlu de despăgubire sau altele asemenea.

11. LITIGIILE ŞI LEGEA APLICABILĂ

(1) Eventualele reclamații ale participanților la campania promoțională se vor adresa Organizatorului și vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, litigiile vor fi soluționate de instanță competentă de la sediul Organizatorului.

(2) Legea aplicabilă este legea română.

12. LIMITAREA RĂSPUNDERII

(1) Organizatorului nu îi revine nicio răspundere pentru:

  1. imposibilitatea unui participant la campanie de a intra in posesia Premiului câștigat, ori de a-l folosi conform condițiilor prevăzute mai sus, din motive ce exclud culpa Organizatorului;
  2. orice alte costuri ale câștigătorului în legătură cu intrarea în posesia premiului, altele decât cele aflate în sarcia conform prezentului regulament și dispozițiilor legale;
  3. imposibilitatea unui câștigător de a intra în posesia premiului din motive ce exclud culpa Organizatorului.Încheiat astăzi: PARTICIPANT

ORGANIZATOR

SC DESTINE HOLIDAYS SRL