REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI „Destine Holidays te trimite în vacanță”

Perioada: 17.05.2021 – 31.05.2021

1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL

                (1) Organizatorul concursului „Destine Holidays te trimite în vacanță” (denumit în continuare „Concursul”) este compania firmă, persoană juridică română, reprezentată prin doamna Oprea Daniela Maria cu sediul social, Str.Torcatori  nr 2b in Ploiesti , cod poștal 100275, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr J29/1007/2018 , Cod Unic de Înregistrare nr. RO39345501, cont bancar RO20BTRLRONCRT0447967801, deschis la Banca Transilvania,:

(2) Campania se desfășoară în conformitate cu prezentul Regulament (denumit în continuare “Regulamentul”), document obligatoriu pentru toţi participanții.

(3) Regulamentul este disponibil cu titlu gratuit pe perioada concursului pe site-ul Destine Holidays, la link-ul: http://destineholidays.ro/regulament-concurs

(4) Participanţii la Concurs se obligă să respecte termenii si condiţiile prezentului Regulament. Organizatorul îşi rezervă dreptul să descalifice din Concurs, fără vreo notificare prealabilă, orice participant care nu respectă regulile prezentului Regulament, sau care încearcă în orice fel să fraudeze sistemul de participare.

(5) Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul în mod unilateral și respectând dispozițiile legale în materie, prin întocmirea unui act adițional la prezentul Regulament, urmând ca astfel de modificări să fie făcute publice cu cel puțin o oră înaintea intrării în vigoare. 

(6) Participarea la Concurs presupune cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament.

 

2. DURATA DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

(1) Campania se desfășoară în perioada 17.05.2021 – 31.05.2021 pe întreg teritoriul României, însă cu prezență fizică în locație pentru a fi eligibili pentru tragerea la sorți ce urmează a fi menționată în rândurile mai jos următoare.

Conform mecanismului concursului, doritorii sunt invitați să vină fizic, în noua locație Destine Holidays (Platinia Shopping Center, parter langa Meron, intrare dinspre strada Oltetului) pentru a participa la următorul flux de înscriere:

·         toti turistii care achizitioneaza un pachet turistic (cazare+avion), in perioada 17.05-31.05.21, vor castiga automat un voucher de discount de 50 de euro pe care il pot folosi pe loc sau ulterior pentru achizitionarea unui pachet turistic (cazare + avion); voucherul este nenominal si transmisibil;

·         toti turistii care au achizitionat un pachet turistic in perioada, mai sus mentionata, vor fi inscrisi automat la tombola in urma careia se va castiga un sejur pentru doua persoane la Hotel Titanic Royal 5* din Hurghada (avion + cazare 7 nopti + All Inclusiv); extragerea si desemnarea castigatorului se vor face online, in data de 01.06.21 iar perioada sejurului va fi stabilita de catre organizator in functie de disponibilitate. In situatia in care se doreste adaugarea unor persoane suplimentare costul acestora va fi suportat, integral, de catre turistul castigator.

(2)  După data încheierii Concursului, Organizatorul nu mai are nici o responsabilitate şi nu îşi mai asumă nicio obligație în legătură cu orice circumstanță care ar putea eventual conduce la concluzia actualității sau continuării Concursului.

 

3. DREPTUL DE PARTICIPARE

(1) La Concurs pot participa toate persoanele cu vârsta peste 18 ani (denumite în continuare „Participanţi”) care au reședința pe teritoriul României şi care, pe durata de desfăşurare a Concursului, urmează procedura descrisă la art. 4.

(2) Nu sunt eligibili pentru a participa la Concurs minorii sub vârsta de 18  ani, angajaţii Organizatorului și nici rudele acestora pana la gradul 3 inclusiv, membrii familiilor tuturor acestora (copii, părinți, fraţi/ surori, soţ/ soţie),

(3) Câștigătorul va avea la dispoziție 3 zile lucrătoare să pună la dispoziția Organizatorului următoarele: nume, prenume, număr de telefon și copie a cărții de identitate, în acord cu prevederile GDPR. Premiile vor fi descrise la art. 4.

 

(4) Organizatorul are la dispoziție 7 zile lucrătoare, după validarea câștigătorului, pentru a informa câștigătorul cum poate intra în posesia premiului.

 

(5) Participarea la Concurs implică acceptarea expresă a tuturor clauzelor Regulamentului. Prin participarea la Concurs, fiecare Participant declară că e de acord și agreează în mod integral termenii Regulamentului.

 

4. PROCEDURA CONCURSULUI

Premiile vor fi anunțate prin tragere la sorți, prin intermediul platformei random.org, fiecare persoană care achiziționează un pachet, primește la finalizarea contractului de prestări servicii, după achitarea avansului conform scadenței, un număr de voucher conform ordinii în care a achiziționat pachetul.

Premiile câștigate în urma participării la Concurs sunt prevăzute în Anexa la prezentul Regulament.

Participanții care doresc înscrierea în Concurs, pentru câștigarea unui premiu, trebuie să respecte în mod obligatoriu procedura descrisă la paragraful 4.1 de mai jos. Participanții la Concurs pot câștiga un singur premiu, pe unul dintre canalele de desfășurare a concursului, in perioada 17.05.2021 – 31.05.2021.

4.1. Pentru a participa în cadrul Concursului, participanții trebuie să urmeze următorii pași:

 

·         toti turistii care achizitioneaza un pachet turistic(cazare+avion), in perioada 17.05-31.05.21, vor castiga automat un voucher de discount de 50 de euro pe care il pot folosi pe loc sau ulterior pentru achizitionarea  unui pachet turistic (cazare + avion); voucherul este nenominal si transmisibil;

·         toti turistii care au achizitionat un pachet turistic in perioada, mai sus mentionata, vor fi inscrisi automat la tombola in urma careia se va castiga un sejur pentru doua persoane la Hotel Titanic Royal 5* din Hurghada (avion + cazare 7 nopti + All Inclusiv); extragerea si desemnarea castigatorului se vor face online, in data de 01.06.21.

 

5. MECANISMUL CONCURSULUI

(1)  Pentru a participa la una dintre etapele concursului sunt necesare următoarele:

·         toti turistii care achizitioneaza un pachet turistic(cazare+avion), in perioada 17.05-31.05.21, vor castiga automat un voucher de discount de 50 de euro pe care il pot folosi pe loc sau ulterior pentru achizitionarea  unui pachet turistic (cazare + avion); voucherul este nenominal si transmisibil;

·         toti turistii care au achizitionat un pachet turistic in perioada, mai sus mentionata, vor fi inscrisi automat la tombola in urma careia se va castiga un sejur pentru doua persoane la Hotel Titanic Royal 5* din Hurghada (avion + cazare 7 nopti + All Inclusiv); extragerea si desemnarea castigatorului se vor face online, in data de 01.06.21.

 

(2) Premiile vor fi acordate prin tragere la sorți prin intermediul platformei random.org și sunt prevăzute în Anexă la prezentul Regulament.

(3) Concursul Destine Holidays te trimite în vacanțăse desfășoară fizic în locația Destine Holidays (Platinia Shopping Center, parter,langa Meron,intrarea dinspre strada Oltetului), însă campania va fi anunțată pe toate canalele de comunicare ale Destine Holidays, implicit câștigătorul va fi anunțat online pe pagina de Facebook Destine Holidays: https://fb.com/destineholidays

(4) Participanții care se vor dori să se înscrie la Concurs după data limită prevăzută în regulament (31.05.2021) nu vor mai fi luați în considerare în procesul de validare și tragere la sorti pentru acordarea premiilor oferite de Organizator.

(5) Câștigătorul va fi anunțat în data de 01.06.2021 în intervalul orar 10:00-22:00.

(6) Câștigătorul va fi desemnat prin platforma random.org și anunțat printr-o postare dedicată pe pagina de Facebook Destine Holidays.

(7) Câștigătorul va fi contactat prin mesaj privat pe Facebook sau telefonic în data de 01.06.2021 în intervalul orar 10:00-22:00.

 

6.  PREMIILE OFERITE ÎN CADRUL CONCURSULUI

 

6.1. Pe durata Concursului, se vor acorda următoarele premii:

Premii

 

Vouchere în valoare de 50 EUR pentru cei ce achiziționează un pachet (avion+cazare) în perioada campaniei.Se va acorda un singur voucher pentru fiecare pachet turistic (cazare + avion) achizitionat.

Sejur de două persoane în valoare de 1330 EUR la Hotel Titanic Royal 5* din Hurghada (avion + cazare 7 nopti + All Inclusiv), perioada este stabilită de către organizator în limita locurilor disponibile.

 

Servicii incluse:

Bilete avion tur-retur, cazare 7 nopti , regim de masa All inclusiv, transfer aeroport-hotel-aeroport, taxe aeroport, asistenta turistica in limba romana.

 

Servicii neincluse:

Asigurare medicala si storno, taxa de viza-se achita pe aeroport 25 dolari/pers, test PCR

 

6.2. În cadrul Concursului, nu este posibilă înlocuirea premiului în alte obiecte, după cum nu este permisă, în nicio situație, cedarea premiului câștigat către unul sau mai mulți terți. Premiul este nominal si netransferabil.

6.3. Premiul va fi oferit câștigătorului după confirmarea lui drept câștigător final (prin contactare folosind datele furnizate în mesaj privat, folosind messengerul Facebook sau telefonic și după verificarea tuturor datelor personale necesare pentru procesul de acordare a premiului.

 

7. TAXE ŞI IMPOZITE

(1). Premiile acordate sunt subiecte de impozit pe venituri din premii, iar impozitul pe venit datorat de câștigători va fi reținut, declarat și virat către autoritățile fiscale de către Organizator, conform legislației aplicabile în vigoare.

(2). Organizatorul nu este răspunzător pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligații fiscale cu excepția impozitului cu reținere la sursă, aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promoționale, impozit pe care Organizatorul este obligat să îl rețină și să îl transfere la bugetul de stat, conform legislației în materie. Orice alte taxe și impozite ce provin din predarea premiului către câștigător vor fi suportate de către participant. Organizatorul își rezervă dreptul de a solicita orice alte documente cerute de Autoritățile Fiscale, exclusiv în scopul îndeplinirii obligațiilor de plată aferente impozitului pe premii.

 

8. DREPTUL LA IMAGINE

Acordarea premiului corespunzător Concursului poate fi un eveniment public. Participarea la Concurs constituie acordul participanților referitor la faptul că numele și orice alte informații referitoare la Concurs pot fi făcute publice de către Organizator, cu respectarea legislației în vigoare, fără nici un fel de plată aferentă, acordul valorând cesiunea drepturilor patrimoniale corespunzătoare ale participanților către Organizator pe teritoriul României pentru întreaga perioadă de protecție a acestora.

 

9. PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 (1) Prin participarea la Concurs, participanții confirmă cunoașterea prevederilor Regulamentului și își exprima acordul in privința acestora. Prin comunicarea datelor personale în modalitățile indicate în mod expres prin Regulament, participanții la Concurs își exprima acordul expres si neechivoc ca datele lor personale sa intre in baza de date a Organizatorului, in vederea efectuării deliberării, validării si atribuirii premiului, precum si pentru îndeplinirea obligațiilor fiscale ale Organizatorului. Participarea la Concurs constituie acordul potențialului câștigător referitor la faptul ca numele acestuia va fi făcut public de Organizator potrivit legislației în vigoare.

(2) Prelucrarea oricăror date personale va fi făcută cu respectarea Legii nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date, lege care oferă persoanelor vizate dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de intervenție asupra datelor (art. 14) si dreptul de opoziție (art.15). Participanții au dreptul de a se opune prelucrării datelor personale si de a solicita ștergerea datelor. De asemenea, este recunoscut dreptul participanților de a se adresa justiției. Pentru exercitarea acestor drepturi, persoanele vizate se pot adresa Organizatorului printr-o cerere scrisa, datata si semnata, expediata la adresa menționată la pct 1.1. de mai sus.

(3) Participanții pot alege să își exprime acordul cu privire la prelucrarea datelor lor cu caracter personal și cu privire la includerea acestor date în baza de date a Organizatorului cu scopul de a primi pe viitor informații despre produsele comercializate de Organizator și despre acțiuni viitoare desfășurate de acesta.

 

10. ÎNCETAREA ÎNAINTE DE TERMEN A CONCURS

(1) Concursul poate înceta înainte de termen numai în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continua Concursul.

(2) Situațiilor avute în vedere la alin. (1) le sunt asimilate și sentința și/sau actul de putere publică al instanței competente sau altei autorități publice competente.

(3) În situațiile avute în vedere la alin. (1) și (2), Organizatorul nu mai este ținut la nicio obligație către Participanții la Concurs, după cum nu este ținut la întoarcerea unei sume sau plata unei sume cu titlu de despăgubire sau altele asemenea.

 

11. LITIGIILE ŞI LEGEA APLICABILĂ

(1) Eventualele reclamații ale participanților la campania promoțională se vor adresa Organizatorului și vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, litigiile vor fi soluționate de instanță competentă de la sediul Organizatorului.

(2) Legea aplicabilă este legea română.

 

12. LIMITAREA RĂSPUNDERII

(1) Organizatorului nu îi revine nicio răspundere pentru:

1.       imposibilitatea unui participant la campanie de a intra in posesia Premiului câștigat, ori de a-l folosi conform condițiilor prevăzute mai sus, din motive ce exclud culpa Organizatorului;

2.       orice alte costuri ale câștigătorului în legătură cu intrarea în posesia premiului, altele decât cele aflate în sarcia conform prezentului regulament și dispozițiilor legale;

3.       imposibilitatea unui câștigător de a intra în posesia premiului din motive ce exluc culpa Organizatorului.

Anexa nr. 1 la prezentul Regulament:

Premii

 

Vouchere în valoare de 50 EUR pentru cei ce achiziționează un pachet (avion+cazare) în perioada campaniei. Se va acorda un singur voucher pentru fiecare pachet turistic (cazare + avion) achizitionat

Sejur de două persoane în valoare de 1330 EUR la Hotel Titanic Royal 5* din Hurghada (avion + cazare 7 nopti + All Inclusiv), perioada este stabilită de către organizator în limita locurilor disponibile.

 

Încheiat astăzi: 07.05.2021

 

ORGANIZATOR

SC DESTINE HOLIDAYS SRL